AUGI

abbr.
AMERICAN UNITED GLBL INC NASDAQ

Dictionary of abbreviations. 2012.

Look at other dictionaries:

  • augi — augùs, augi̇̀ bdv. Augùs pušynė̃lis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • AUGI — Autodesk User Group International (Business » Firms) * American United Global, Inc. (Business » NASDAQ Symbols) …   Abbreviations dictionary

  • auginti — augìnti, ina, ino 1. caus. augti 1: Krūvelę vaikų augìna Mrj. Augin močiutė dvi dukterėli Sch11. Augin tėvas sūnelį, sau didį užvadėlį, kriukį J. Prausė mane mamužytė jauną beauginant KlvD111. Veizėkiat, tas žandenas pradėjęs augìnti! Grg. Kam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • augimas — augìmas sm. (2), augimas (1) 1. DP87 → augti 1: Dabar palijo, šilta, tai augìmai linų – pernakt sprindį užauga! Kp. Koks tų burokų augimas šį metą! Grg. To vaiko ir augìmas – da tik kelių metų, o jau toks bamblys! Gs. O Jėzus dauginos išminty… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • augintinis — augìntinis, ė smob. (1) Kal, Klp, Plt paimtas auginti svetimas vaikas: Ne, ans yra ne tikras mūsų vaikas, o tik augìntinis Brs. Marytė yra ne jų duktė, o augìntinė Tl. Neturė[jo] savo vaikų, tai paėmė jį už augìntinį Gs. Visi esame vaikais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • augintinis — augi̇̀ntinis, augi̇̀ntinė dkt. Ši̇̀tas augi̇̀ntinis mán gerèsnis už vaikùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • augintinė — augi̇̀ntinis, augi̇̀ntinė dkt. Ši̇̀tas augi̇̀ntinis mán gerèsnis už vaikùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • augintojas — augi̇̀ntojas, augi̇̀ntoja dkt. Gyvulių̃, paũkščių augi̇̀ntojas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • augintoja — augi̇̀ntojas, augi̇̀ntoja dkt. Gyvulių̃, paũkščių augi̇̀ntojas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • augimas — augi̇̀mas dkt. Pašė̃lęs tų grỹbų augi̇̀mas šį̇̃met …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.